Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Nové zápisy
R105243

OBCHODNÉ MENO: DL-Solutions s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47252/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malohontská 1532/15, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 

IČO: 55 706 207

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta

2. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Prípravné práce k realizácii stavby

12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov

14. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

15. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

16. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Dávid Leng, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malohontská 1532/15, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 , Dátum narodenia: 08.08.1998, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dávid Leng, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malohontská 1532/15, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 , Dátum narodenia: 08.08.1998

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1