Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Výmazy
R105082

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: EMBRO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 139828/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gusevova 1427/26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 

IČO: 52 536 068

DEŇ ZÁPISU: 21.08.2019

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
Oddiel: Sro
Vložka: 139828 / B
Deň zápisu: 21.08.2019,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 07.09.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 21.08.2023

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1