Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Výmazy
R105085

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Motimar s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 117412/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 

IČO: 31 584 209

DEŇ ZÁPISU: 16.04.1993

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
Oddiel: Sro
Vložka: 117412 / B
Deň zápisu: 16.04.1993,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 07.09.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 05.05.2023

Právny dôvod zrušenia:  Spoločnosť vymazaná v zmysle § 61n ods. 6 Exekučného poriadku

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť vymazaná v zmysle § 61n ods. 6 Exekučného poriadku

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1