Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Výmazy
R105087

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: TGWP, s.r.o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 111252/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 169/62, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 

IČO: 50 315 871

DEŇ ZÁPISU: 10.05.2016

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
Oddiel: Sro
Vložka: 111252 / B
Deň zápisu: 10.05.2016,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 07.09.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 17.02.2023

Vstup do likvidácie - popis: Na základe rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti.

SKONČENIE LIKVIDÁCIE

Skončenie likvidácie - dátum: 25.08.2023

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 01.02.2023

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1