Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Výmazy
R105083

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: HUMAR, s.r.o. „v likvidácii“

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26184/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 

IČO: 35 832 738

DEŇ ZÁPISU: 07.03.2002

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
Oddiel: Sro
Vložka: 26184 / B
Deň zápisu: 07.03.2002,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 07.09.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 01.01.2023

SKONČENIE LIKVIDÁCIE

Skončenie likvidácie - dátum: 28.07.2023

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1