Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Výmazy
R105086

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: TC Nivy a. s. v likvidácii

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6325/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 821 09 

IČO: 50 077 236

DEŇ ZÁPISU: 04.02.2016

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
Oddiel: Sa
Vložka: 6325 / B
Deň zápisu: 04.02.2016,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 07.09.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 16.02.2023

Vstup do likvidácie - popis: Vstup do likvidácie ku dňu zápisu likvidátora do obchodného registra.

SKONČENIE LIKVIDÁCIE

Skončenie likvidácie - dátum: 25.08.2023

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 25.08.2023

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1