Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105061

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU ZAHRANIČNEJ OSOBY: Skanska S.A. organizačná zložka Slovensko

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 3707/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajná 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 

IČO: 50 617 001

DEŇ ZÁPISU: 09.12.2016

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Piotr Michal Subczak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Sw. Marcina 126A, Názov obce: Rzeszow, PSČ: 35-330 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 02.09.1979, Deň vzniku funkcie: 13.12.2022

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: V mene organizačnej zložky koná a podpisuje vedúci organizačnej zložky samostatne.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Skanska S.A Spółka Akcyjna

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Aleja SOLIDARNOŚCI 173, Názov obce: Varšava, PSČ: 00-877 , Štát: Poľská republika 

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: Celoštátny súdny register Okresného súdu pre hlavné mesto Varšava vo Varšave Číslo zápisu: 50, spisové číslo WA. XIII. NS-REJ.KRS/33842/14/141

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo:

Meno a priezvisko: Patrik Choleva, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Františka Krause 855, Názov obce: Pruhonice, PSČ: 25243 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 19.04.1973, Deň vzniku funkcie: 24.01.2017

Meno a priezvisko: Ing. Michal Jurka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kafková 591, Názov obce: Osnice, Jesenice, PSČ: 252 42 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 18.03.1978, Deň vzniku funkcie: 01.09.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne, dvaja členovia predstavenstva spolu alebo člen predstavenstva spolu s prokuristom.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1