Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105034

OBCHODNÉ MENO: NOONEIDEAS v.o.s.

ODDIEL: Sr

VLOŽKA ČÍSLO: 2102/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 3406/7A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 

IČO: 50 423 070

DEŇ ZÁPISU: 21.07.2016

PRÁVNA FORMA: Verejná obchodná spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Reklamné a marketingové služby

3. Počítačové služby

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. Administratívne služby

10. Vedenie účtovníctva

11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

12. Prieskum trhu a verejnej mienky

13. Prenájom hnuteľných vecí

14. Fotografické služby

15. Prípravné práce k realizácii stavby

16. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

17. Stavebné cenárstvo

18. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

19. Faktoring a forfaiting

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: spoločníci

Obchodné meno/názov: Remado Continental LLC, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1309 Coffeen Avenue STE 1200, Názov obce: Sheridan, Wyoming, PSČ: 828 01 , Štát: Spojené štáty americké , Iné identifikačné číslo: 2023-001253523, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Zástupca

Meno a priezvisko: Adam Čech, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdna 1257/31, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45 , Dátum narodenia: 16.08.1991

Obchodné meno/názov: MAGIC TRADE GROUP LLC, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1309 Coffeen Avenue STE 1200, Názov obce: Sheridan, Wyoming, PSČ: 828 01 , Štát: Spojené štáty americké , Iné identifikačné číslo: 2023-001253529, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Zástupca

Meno a priezvisko: Adam Čech, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdna 1257/31, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45 , Dátum narodenia: 16.08.1991

Spôsob konania v mene verejnej obchodnej spoločnosti: Spoločníci konajú v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Remado Continental LLC, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1309 Coffeen Avenue STE 1200, Názov obce: Sheridan, Wyoming, PSČ: 828 01 , Štát: Spojené štáty americké , Iné identifikačné číslo: 2023-001253523

Obchodné meno/názov: MAGIC TRADE GROUP LLC, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1309 Coffeen Avenue STE 1200, Názov obce: Sheridan, Wyoming, PSČ: 828 01 , Štát: Spojené štáty americké , Iné identifikačné číslo: 2023-001253529

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 06.09.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1