Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105074

OBCHODNÉ MENO: Tomovic technical solutions s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 171533/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 515, Názov obce: Veľké Leváre, PSČ: 908 73 

IČO: 55 662 692

DEŇ ZÁPISU: 09.08.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

2. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických

3. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

4. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Rudolf Tomovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 515, Názov obce: Veľké Leváre, PSČ: 908 73 , Dátum narodenia: 15.01.1986, Deň vzniku funkcie: 09.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene Spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Rudolf Tomovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 515, Názov obce: Veľké Leváre, PSČ: 908 73 , Dátum narodenia: 15.01.1986

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1