Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105079

OBCHODNÉ MENO: Webdrive, spol. s r. o. „v likvidácii“

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 56424/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vavilovova 10 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

IČO: 44 567 456

DEŇ ZÁPISU: 24.01.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. počítačové služby,

2. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

3. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

4. nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora,

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

6. reklamné a marketingové služby,

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

9. vydavateľská činnosť,

10. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

11. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

12. obchod so starožitnosťami,

13. prevádzkovanie galérií,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Branislav Bujnovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šášovská 3018/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 , Dátum narodenia: 30.05.1979, Deň vzniku funkcie: 24.01.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Branislav Bujnovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šášovská 3018/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 , Dátum narodenia: 30.05.1979

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 07.09.2023

Vstup do likvidácie - popis: Rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti Webdrive, spol. s r. o. zo dňa 28.08.2023

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Mgr. Branislav Bujnovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šášovská 3018/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 , Dátum narodenia: 30.05.1979, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor vykonáva v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ustanovenia § 75b Obchodného zákonníka. Likvidátor koná v mene spoločnosti voči tretím osobám samostatne.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 05.12.2008 v znení zakladateľskej listiny zo dňa 20.01.2009 podľa ust. § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1