Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105080

OBCHODNÉ MENO: WELLFIN, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 77886/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02 

IČO: 46 438 645

DEŇ ZÁPISU: 20.12.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. počítačové služby,

3. prenájom hnuteľných vecí,

4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

6. reklamné a marketingové služby,

7. faktoring a forfaiting,

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

11. vydavateľská činnosť,

12. prieskum trhu a verejnej mienky,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jarmila Toncrová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Láně 55, Názov obce: Zbýšov, PSČ: 664 11 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 06.03.1956, Deň vzniku funkcie: 30.01.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jarmila Toncrová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Láně 55, Názov obce: Zbýšov, PSČ: 664 11 , Štát: Česká republika 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.10.2011 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 29.01.2014 a rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.01.2014.

3. Dňa 28.6.2023 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-47CbR/141/2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1