Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105075

OBCHODNÉ MENO: TORA Legal, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 62349/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie SNP 478/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 

IČO: 36 866 326

DEŇ ZÁPISU: 05.01.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie právnych služieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Alexandra Čižmáriková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie SNP 478/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 11.05.1981, Deň vzniku funkcie: 05.01.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti navonok samostatne a bez obmedzenia.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Alexandra Čižmáriková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie SNP 478/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 11.05.1981

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.12.2009 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.12.2011 - zmena sídla spoločnosti

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.03.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1