Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105063

OBCHODNÉ MENO: SONIX REALITY s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 114603/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Banšelova 2960/39, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 

IČO: 50 516 329

DEŇ ZÁPISU: 11.10.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Administratívne služby

3. Finančný leasing

4. Vedenie účtovníctva

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Reklamné a marketingové služby

7. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

13. Prieskum trhu a verejnej mienky

14. Prevádzkovanie športových zariadení

15. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

16. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

17. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

18. Počítačové služby

19. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

20. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

21. Čistiace a upratovacie služby

22. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

23. Vydávateľská činnosť

24. Služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Bedřich Veselý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Banšelová 39, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 25.08.1974, Deň vzniku funkcie: 11.10.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bedřich Veselý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Banšelová 39, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 25.08.1974

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 05.09.2016 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1