Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105064

OBCHODNÉ MENO: Stetra group s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 134826/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dubova 1727/4, Názov obce: Most pri Bratislave, PSČ: 900 46 

IČO: 52 193 080

DEŇ ZÁPISU: 09.02.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

2. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

3. Administratívne služby

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy.

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby.

9. Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Lukáš Opiela, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dubova 1727/4, Názov obce: Most pri Bratislave, PSČ: 900 46 , Dátum narodenia: 13.01.1986, Deň vzniku funkcie: 09.02.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Lukáš Opiela, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Slobody 59, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 13.01.1986

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.01.2019 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1