Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105070

OBCHODNÉ MENO: Thousand, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 91071/B

SÍDLO:  Názov obce: Rovinka 595, PSČ: 900 41 

IČO: 47 326 743

DEŇ ZÁPISU: 08.08.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

5. reklamná a marketingová činnosť,

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

7. administratívne služby,

8. faktoring a forfaiting,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Andrej Hajduch, Bydlisko: Názov obce: Rovinka 268, PSČ: 900 41 , Dátum narodenia: 10.09.1979, Deň vzniku funkcie: 08.08.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Andrej Hajdúch, Bydlisko: Názov obce: Rovinka 268, PSČ: 900 41 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 02.07.2013 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Dňa 14.7.2023 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-36CbR/122/2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1