Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105071

OBCHODNÉ MENO: Tiflex, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 60060/B

SÍDLO:  Názov obce: Žirany 21, PSČ: 951 74 

IČO: 44 912 714

DEŇ ZÁPISU: 26.08.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastov,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

6. výroba a hutnícke spracovanie kovov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jozef Szonlajtner, Bydlisko: Názov obce: Žirany 21, PSČ: 951 74 , Dátum narodenia: 08.03.1984, Deň vzniku funkcie: 03.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je konateľ oprávnený konať samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Szonlajtner, Bydlisko: Názov obce: Žirany 21, PSČ: 951 74 , Dátum narodenia: 08.03.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 366/2009, Nz 25714/2009, NCRls 26128/2009 spísanej dňa 30.7.2009 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1