Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105067

OBCHODNÉ MENO: SUA s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 59309/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kadnárova 9878/87, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 

IČO: 44 858 086

DEŇ ZÁPISU: 08.07.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,

3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

4. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

6. polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín,

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

8. reklamné a marketingové služby,

9. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

10. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

11. výkon činnosti autorizovaného architekta,

12. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. art. Martin Uhrík, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kadnárova 9878/87, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 04.01.1977, Deň vzniku funkcie: 08.07.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že ktorýkoľvek konateľ k napísanému alebo vytlačenému menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. art. Martin Uhrík, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kadnárova 9878/87, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 04.01.1977

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.06.2009 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.07.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1