Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105065

OBCHODNÉ MENO: STRATOPOLIS SERVICES, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28454/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 1319/84C, Názov obce: Lozorno, PSČ: 900 55 

IČO: 35 854 278

DEŇ ZÁPISU: 26.03.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. public relations,

2. reklamná a propagačná činnosť,

3. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. výroba audiovizuálnych záznamov,

5. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,

6. poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

7. automatizované spracovanie údajov,

8. producentská činnosť v oblasti videotvorby,

9. činnosť v oblasti informačných technológií a zariadení v rozsahu voľnej živnosti,

10. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

11. vedenie účtovníctva,

12. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb),

13. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,

14. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,

15. organizovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných podujatí,

16. organizovanie seminárov a školení,

17. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

18. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,

19. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

20. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

21. leasingová činnosť,

22. faktoring a forfaiting,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Martin Krechňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 1319/84C, Názov obce: Lozorno, PSČ: 900 55 , Dátum narodenia: 25.05.1975, Deň vzniku funkcie: 12.05.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne, podpisuje sa tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoje meno, funkciu a vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Martin Krechňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 1319/84C, Názov obce: Lozorno, PSČ: 900 55 , Dátum narodenia: 25.05.1975

Výška vkladu: 99 582,000000 EUR, Rozsah splatenia: 99 582,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  99 582,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  99 582,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 47/03, NZ 18259/03, napísanej dňa 12.03.2003 notárom JUDr. Blahom v zmysle ust. § § 57 ods.3, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.5.2004. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.5.2004.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.10.2007 - odvolanie konateľa, zvýšenie základného imania.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1