Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105066

OBCHODNÉ MENO: STUDIO MODERNA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13917/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 49, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 

IČO: 35 709 596

DEŇ ZÁPISU: 17.02.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - nákup, predaj a zasielkový predaj spotrebného tovaru (maloobchod),

2. - nákup, predaj a zasielkový predaj spotrebného tovaru (veľkoobchod),

3. - reklamná činnosť,

4. - vydavateľská činnosť,

5. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, obstarávateľská činnosť,

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

7. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti, finančný leasing,

8. obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

9. faktoring a forfaiting,

10. administratívne práce,

11. prieskum trhu a verejnej mienky,

12. organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí, školení a kurzov,

13. sprostredkovanie poistenia - vykonávanie činnosti výlučného sprostredkovateľa poistenia,

14. marketingové služby,

15. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

16. činnosť viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ spoločnosti je oprávnený samostatne konať v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore. V mene spoločnosti navonok koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Studio Moderna Holdings Investments B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hoogoorddreef 15, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1101BA , Štát: Holandské kráľovstvo , IČO 69 359 164

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť je založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.2.1997 v súlade s §§ 24, 105 až 153 Zák. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 20914

2. Dodatok č. 1 zo dňa 20.3.1997 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 20914

3. Dodatok k SZ zo dňa 26.5.1998 v zmysle zák.č. 11/98 ZZ, zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 25.5.1998.

4. Zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 6.7.1998.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.12.1999.

6. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 10.3.2000.

7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.3.2000.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.8.2001. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.11.2001.

9. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 15.1.2002.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26. 5. 2003. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14. 8. 2003.

11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.12.2003.

12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 8.4.2004, na ktorom bola schválená zmena sídla spoločnosti a prevod obchodného podielu jediného spoločníka Blu Holding B.V., Amsterdam, Holandsko na spoločnosť Studio Moderna Holdings B.V., Amsterdam, Holandsko.

13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.08.2007. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.09.2007.

14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.10.2007.

15. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 29.03.2012.

16. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 15.5.2012

17. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.07.2014 a zo dňa 01.08.2014.

18. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.03.2015.

19. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.1.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1