Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105059

OBCHODNÉ MENO: Sika Slovensko, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 5879/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri majeri 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 06 

IČO: 31 359 710

DEŇ ZÁPISU: 04.10.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti,

2. - školiaca činnosť,

3. - sprostredkovateľská činnosť a obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

4. - prenájom strojov a zariadení,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Stevan Živković, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ramadanska 31a, Názov obce: Belehrad, PSČ: 11060 , Štát: Srbská republika , Dátum narodenia: 10.06.1967, Deň vzniku funkcie: 01.11.2021

Meno a priezvisko: Ing. Nikola Kuncová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nobelova 13910/12E, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 14.12.1989, Deň vzniku funkcie: 23.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: SIKA AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zugerstrasse 50, Názov obce: Baar, PSČ: CH-6340 , Štát: Švajčiarsko , Iné identifikačné číslo: CHE-106.919.184

Výška vkladu: 1 130 518,490000 EUR, Rozsah splatenia: 1 130 518,490000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 130 518,490000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 130 518,490000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: KVK Slovakia, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybničná 38/e, Názov obce: Bratislava - Vajnory, PSČ: 831 06 , IČO 36 557 811

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená notárskou zápisnicou N 63/93, Nz 56/93 spísanou dňa 24.6.1993 notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou podľa § 57 ods. 3, § 105 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 ZZ. Stary spis: S.r.o. 12094

2. Notárska zápisnica č. N 6/95, Nz 4/95 napísana dňa 11.01.1995 notárkou JUDr. Miriamou Bukovčákovou, so sídlom v Bratislava. Stary spis: S.r.o. 12094

3. Notárska zápisnica č.N 121/95, Nz 122/95 napísaná dňa 13.6.1995 notárkou JUDr.Tatianou Schweighoferovou. Stary spis: S.r.o. 12094

4. Ďalšie skutočnosti : Notárska zápisnica N 103/98, Nz 97/98 zo dňa 15.4.1998. Stary spis: S.r.o. 12094

5. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 8.7.1998.

6. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 1.3.1999. Notárska zápisnica č. Nz 236/99 zo dňa 2.7.1999 osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti.

7. Notárska zápisnica č. N 112/2000, Nz 111/2000 zo dňa 29.6.2000.

8. Dodatok č. 6 spísaný do notárskej zápisnice č. N 134/2001, Nz 132/2001 dňa 19.4.2001.

9. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 574/2002, Nz 569/2002 zo dňa 17.12.2002. Opravná doložka k notárskej zápisnici zo dňa 7.1.2003.

10. Notárska zápisnica N 262/2004, Nz 56843/2004 spísaná dňa 8.7.2004 notárom JUDr. Cintavou osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny. Funkcia člena dozornej rady H. Ursprunga sa končí dňom 5.4.2004.

11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.06.2005.

12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.06.2012.

13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.02.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1