Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105060

OBCHODNÉ MENO: Simon interiér s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30691/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rumančeková 859/38, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 

IČO: 35 875 950

DEŇ ZÁPISU: 09.02.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby a reklamy,

4. reklamná a propagačná činnosť,

5. poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby a reklamy,

6. automatizované spracovanie údajov,

7. stolárstvo,

8. výroba a montáž nábytku,

9. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

10. vedenie účtovníctva,

11. technicko-organizačné zabezpečenie výstav v rozsahu voľnej živnosti,

12. mechanické úpravy na zákazku,

13. prenájom strojov, prístrojov a zariadení,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Simon, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Révová 3168/17, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 23.12.1978, Deň vzniku funkcie: 09.12.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Pompilija Widhofner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stattermayergasse 2/33, Názov obce: Wien, PSČ: 1150 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 07.05.1954

Výška vkladu: 1 992,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 992,000000 EUR

Meno a priezvisko: Kristína Simonová Tapalagová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Révová 3168/17, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 07.10.1979

Výška vkladu: 2 656,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 656,000000 EUR

Meno a priezvisko: Peter Simon, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Révová 3168/17, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 23.12.1978

Výška vkladu: 1 992,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 992,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.11.2003 v súlade s § § 24, 105-153 Obchodného zákonníka v znení noviel, v znení spoločenskej zmlvuy zo dňa 05.02.2004.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2004. Kristína Simonová Tapalagová, funkcia konateľa od 09.02.2004 do 09.12.2004. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 09.12.2004. Zmena obchodného mena z pôvodného: Accutronic spol. s r.o. na: Simon interiér s.r.o.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.10.2006.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.12.2011.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1