Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105056

OBCHODNÉ MENO: SCOT Slovakia, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55388/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šustekova 49, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04 

IČO: 44 493 886

DEŇ ZÁPISU: 11.11.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prípravné práce k realizácii stavby,

2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

4. skladovanie,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva,

6. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

8. finančný leasing,

9. poskytovanie úverov zo zdrojov, na ktoré sa nevyžaduje povolenie banky,

10. faktoring a forfaiting,

11. vedenie účtovníctva,

12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

14. prenájom hnuteľných vecí,

15. reklamné a marketingové služby,

16. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností,

17. prieskum trhu a verejnej služby,

18. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

19. administratívne služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Giovanni Torri, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via G. Braschi 28, Názov obce: Mercato Saraceno, PSČ: 47 025 , Štát: Taliansko , Dátum narodenia: 10.08.1962, Deň vzniku funkcie: 18.11.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: S.C.O.T. - Societá Costruzioni Ofelio Torri - S.R.L., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via XXX. Aprile 65, Názov obce: Mercato Saraceno, PSČ: 47 025 , Štát: Taliansko 

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 31.10.2008 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 18.11.2008.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.12.2008.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.04.2012.

5. Dňa 7.7.2023 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-33CbR/30/2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1