Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105054

OBCHODNÉ MENO: Salam Travel & Services, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 107478/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zahradnicka 4144/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 

IČO: 50 018 981

DEŇ ZÁPISU: 17.11.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

7. Fotografické služby

8. Informačná činnosť

9. Služby požičovní

10. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

11. Čistiace a upratovacie služby

12. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

13. Chov vybraných druhov zvierat

14. Poskytovanie služieb v rybárstve

15. Výroba potravinárskych výrobkov

16. Textilná výroba

17. Odevná výroba

18. Spracovanie kože

19. Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi

20. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

21. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

22. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

23. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

24. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

25. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

26. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

27. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

28. Dizajnérske činnosti

29. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

30. Kuriérske služby

31. Sťahovacie služby

32. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

33. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

34. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

35. Prevádzkovanie výdajne stravy

36. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

37. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

38. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

39. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

40. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

41. Prenájom hnuteľných vecí

42. Vedenie účtovníctva

43. Administratívne služby

44. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

45. Dopravná zdravotná služba

46. Prevádzkovanie jaslí

47. Poskytovanie sociálnych služieb

48. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

49. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

50. Prevádzkovanie cestovnej agentúry

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ibrahim MAHMOUD, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šancová 62, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 02.06.1968, Deň vzniku funkcie: 18.05.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Samostatne tak, že konateľ pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: ARAS SHAHIN, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alsadad zone , prince Abdulrehman plan ,stre. Alarabaain Build. 2889, Názov obce: TAIF, Štát: Saudskoarabské kráľovstvo 

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Souria ESMAIL, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šancová 62, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Khonaf ABDO, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alsadad zone , prince Abdulrehman plan ,stre. Alarabaain Build. 2889, Názov obce: TAIF, Štát: Saudskoarabské kráľovstvo 

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.10.2015 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Dňa 12.3.2022 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Okresným súdom Bratislava I, č. k. 47CbR/4/2021.

3. Mestský súd Bratislava III uznesením č. k. B1-47CbR/4/2021–4 zo dňa 3.6.2023, právoplatným dňa 27.7.2023, rozhodol o zrušení spoločnosti Salam Travel & Services, s. r. o., Záhradnícka 4144/11, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 018 981.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1