Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105053

OBCHODNÉ MENO: RimRebellion s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 96839/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Mateja Korvína 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 

IČO: 47 660 350

DEŇ ZÁPISU: 04.02.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

2. Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Administratívne služby

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Reklamné a marketingové služby

12. Prieskum trhu a verejnej mienky

13. Prípravné práce k realizácii stavby

14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

16. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

17. Kuriérske služby

18. Čistiace a upratovacie služby

19. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marek Novotný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alžbetin Dvor 735, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 19.08.1983, Deň vzniku funkcie: 04.02.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý koná v mene spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marek Novotný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alžbetin Dvor 735, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Angelika Hiráková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alžbetin Dvor 735, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.11.2013 v súlade s ust. § 57, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.07.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1