Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105055

OBCHODNÉ MENO: SBA Marketing, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 131614/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 37, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 

IČO: 51 957 256

DEŇ ZÁPISU: 26.09.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

5. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

6. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

7. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Vedenie účtovníctva

10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. Administratívne služby

12. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Ondruš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornodvorská 4194/17, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 21.01.1976, Deň vzniku funkcie: 17.08.2023

Meno a priezvisko: Mgr. Andrej Kuffa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oravská 1251/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 29.10.1990, Deň vzniku funkcie: 17.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať konateľ samostatne a to tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti alebo k pečiatke s obchodným menom spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Slovenská basketbalová asociácia, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Junácka 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 832 80 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.09.2018 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1