Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105046

OBCHODNÉ MENO: Prologis Slovak Republic XXXI s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 115909/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Diaľničná cesta 24, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 

IČO: 50 636 600

DEŇ ZÁPISU: 10.12.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pri ktorom sa popri prenájme neposkytujú iné než základné služby spojené s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Martin Baláž, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 557/10, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 08.12.1984, Deň vzniku funkcie: 10.12.2016

Meno a priezvisko: Paweł Sapek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Orzechowa 26, Názov obce: Gliwice, PSČ: 44-105 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 08.12.1972, Deň vzniku funkcie: 10.01.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: ProLogis Holding III B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gustav Mahlerplein 17, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1082 MS , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 34286856

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR, Záložné právo Záložné právo na obchodný podiel spoločníka Pro Logis Holding III B.V., so sídlom Gustav Mahlerplein 17, Amsterdam 1082 MS, Holandské kráľovstvo ako záložcu, v prospech záložného veriteľa Deutsche Pfandbriefbank AG, so sídlom Freisinger Straße 5, 857 16 Unterschleißheim, Nemecká spolková republika, zapísaná v obchodnom registri miestneho súdu Mníchov pod číslom: HRB 41054, bolo zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 22.09.2017.

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: Záložná zmluva, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 25.08.2023

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Deutsche Pfandbriefbank AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Parkring 28, Názov obce: Garching, PSČ: 85748 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB 41054

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Prologis Slovak Republic XIV (P) s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Diaľničná cesta 24, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , IČO 35 862 378

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.08.2017. Zmluva o zlúčení zo dňa 11.08.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 387/2017, Nz 27759/2017, NCRls 28340/2017.

2. Zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 22.09.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1