Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105045

OBCHODNÉ MENO: Prologis Slovak Republic VIII s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 48113/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Diaľničná cesta 24, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 

IČO: 36 839 302

DEŇ ZÁPISU: 27.09.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pri ktorom sa popri prenájme neposkytujú iné než základné služby spojené s prenájmom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Martin Baláž, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 557/10, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 08.12.1984, Deň vzniku funkcie: 19.02.2016

Meno a priezvisko: Paweł Sapek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Orzechowa 26, Názov obce: Gliwice, PSČ: 44-105 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 08.12.1972, Deň vzniku funkcie: 10.01.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: ProLogis Holding III B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gustav Mahlerplein 17, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1082 MS , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 34286856

Výška vkladu: 3 700 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 700 000,000000 EUR, Záložné právo Záložné právo na obchodný podiel spoločníka ProLogis Holding III. B.V., so sídlom Gustav Mahlerplein 17, Amsterdam 1082 MS, Holandské kráľovstvo, ako záložcu, v prospech záložného veriteľa Deutsche Pfandbriefbank AG, so sídlom Freisinger Strasse 5, 85716 Unterschleißheim, Nemecká spolková republika, zapísaná v obchodnom registri miestneho súdu Mníchov pod číslom: HRB 41054, bolo zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 22.09.2017.

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 1, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 22.09.2017

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Deutsche Pfandbriefbank AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Freisinger Strasse 5, Názov obce: Unterschleissheim, PSČ: 85716 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB 41054

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: Záložná zmluva, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 25.08.2023

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Deutsche Pfandbriefbank AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Parkring 28, Názov obce: Garching, PSČ: 85748 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB 41054

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  3 700 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  3 700 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.6.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.09.2008.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.08.2008.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2008.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 9.12.2008. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.2.2009.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.08.2010.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.08.2010

8. Zápisnica z valného zhromaždenia z dňa 13.08.2010.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.08.2010.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.08.2010.

11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.08.2011.

12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.12.2012.

13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.11.2014.

14. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.2.2015 č.k. 33Exre/56/2015 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.3.2015.

15. Potvrdenie o zániku záložného práva zo dňa 24.04.2015.

16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.02.2016.

17. Uznesenie zo dňa 11.09.2017

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1