Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105041

OBCHODNÉ MENO: POLAR CAPITAL s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 164366/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 1219/169, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33 

IČO: 54 945 658

DEŇ ZÁPISU: 28.10.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Administratívne služby

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Informačná činnosť

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

11. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

12. Finančný lízing

13. Investovanie do finančných nástrojov alebo transformácia úverov a pôžičiek na cenné papiere alebo iné obchody na účely financovania podľa § 8a ods. 2, písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v platnom znení.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Lucia Matejová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 1219/169, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33 , Dátum narodenia: 17.07.1975, Deň vzniku funkcie: 28.10.2022

Meno a priezvisko: Igor Matejov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 1219/169, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33 , Dátum narodenia: 09.04.1976, Deň vzniku funkcie: 28.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Igor Matejov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 1219/169, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33 , Dátum narodenia: 09.04.1976

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1