Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105031

OBCHODNÉ MENO: NETPORT s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40566/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mikulášska 25 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 

IČO: 36 358 886

DEŇ ZÁPISU: 11.05.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prevádzkovanie internetovej čitárne,

2. poradenská, konzultačná a organizačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. čistiace a upratovacie práce,

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

8. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

9. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

10. uskutočňovanie a organizovanie seminárov a školení a ďalšieho vzdelávania v rozsahu voľnej živnosti,

11. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov,

12. organizovanie a usporadúvanie módnych prehliadok, koncertov, výstav a veľtrhov,

13. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

14. automatizované spracovanie dát,

15. kopírovacie a viazačské práce,

16. prenájom motorových vozidiel, výpočtovej techniky, technického vybavenia prístrojov a iných zariadení,

17. dlhodobá uschova registrácii nearchívnej povahy,

18. grafické práce na PC,

19. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,

20. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,

21. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Katalin Berki, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Akacfa u. 41, Názov obce: Budapest, PSČ: 1072 , Štát: Maďarská republika , Dátum narodenia: 21.06.1958, Deň vzniku funkcie: 25.08.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú menom spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Katalin Berki, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Akacfa u. 41, Názov obce: Budapest, PSČ: 1072 , Štát: Maďarská republika 

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.4.2006 v zmysle príslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.08.2010.

3. Dňa 7.7.2023 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-25CbR/26/2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1