Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105039

OBCHODNÉ MENO: P.A.R.K. s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21445/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hroznová 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 

IČO: 35 785 373

DEŇ ZÁPISU: 03.04.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť,

4. reklamná a propagačná činnosť,

5. prieskum trhu,

6. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,

7. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

8. inzertná činnosť,

9. navrhovanie a realizácia interiérov,

10. vykonávanie bytových a občianskych stavieb,

11. projektovanie pozemných stavieb,

12. spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,

13. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva,

14. čistiace a upratovacie práce,

15. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

16. prevádzkovanie nevýherných zábavných automatov,

17. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti,

18. predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok,

19. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,

20. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb,

21. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,

22. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,

23. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál,

24. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

25. Sťahovacie služby

26. Kuriérske služby

27. Donášková služba

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. arch. Eugen Rehorovský, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hroznová 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 11.03.1953, Deň vzniku funkcie: 03.04.2000

Meno a priezvisko: Ing. arch. Renata Rehorovská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hroznová 2899/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 13.01.1961, Deň vzniku funkcie: 22.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ. Pre platnosť písomného právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje vždy podpis konateľa pod napísané alebo vytlačené obchodné meno spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. arch. Eugen Rehorovský, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hroznová 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 11.03.1953

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. arch. Renata Rehorovská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hroznová 2899/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 13.01.1961

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 75/2000, Nz 67/2000 zo dňa 21.3.2000 v súlade s § 57, 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov spísanou notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou.

2. Rozhodnutie spoločníka zo dňa 4.9.2001 o zmene zakladateľskej listiny.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny (dodatok č. 1) vo forme notárskej zápisnice č. N 507/2002, Nz 488/2002 zo dňa 16.12.2002.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.02.2005

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.03.2006 - udelenie súhlasu s prevodom obchodného podielu. Rozhodnutie spoločníkov Per rollam zo dňa 09.03.2006 - zmena sídla spoločnosti, rozšírenie predmetu činnosti, zmena spôsobu konania menom spoločnosti.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.05.2008.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.10.2009. Nové znenie zakladateľskej listiny zo dňa 29.10.2009.

8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.11.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1