Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105035

OBCHODNÉ MENO: Obnova-Domu s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 106889/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bulharská 2475/44, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 

IČO: 50 005 669

DEŇ ZÁPISU: 16.10.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. Reklamné a marketingové služby

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Administratívne služby

9. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

12. Prípravné práce k realizácii stavby

13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

15. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

16. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Hubík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Meštianská 2627/18, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 26.05.1979, Deň vzniku funkcie: 18.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Hubík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Meštianská 2627/18, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 26.05.1979

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.08.2015 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.12.2015. Zmena obchodného mena z pôvodného FubarComp s. r. o. na nové Autotel Slovakia s. r. o.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.01.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1