Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105029

OBCHODNÉ MENO: MTA s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 125115/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 

IČO: 51 231 000

DEŇ ZÁPISU: 06.01.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

2. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

3. Výroba potravinárskych výrobkov

4. Výroba nápojov

5. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý konateľ samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa koná tak, že podpisujúci konateľ k vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Taher Morsy Ramadan Morsy Sakr, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): El Tahrir street Al Amirya 79, Názov obce: Cairo, Štát: Egyptská arabská republika 

Výška vkladu: 8 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 8 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mohamed Mosleeh Mohamed Mahmoud Ali, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Abo Eissa street, Amirya 62, Názov obce: Cairo, Štát: Egyptská arabská republika 

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Assem Ahmed Abdelmagied Saber, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): El Mokawleon El Arab Buildings 5, Názov obce: Cairo, Štát: Egyptská arabská republika 

Výška vkladu: 8 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 8 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  20 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  20 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 04.10.2017 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Dňa 8.7.2023 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-33CbR/21/2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1