Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105012

OBCHODNÉ MENO: Kreston Slovakia Technology, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 151580/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 

IČO: 53 647 785

DEŇ ZÁPISU: 01.04.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. vedenie účtovníctva

6. prenájom hnuteľných vecí

7. činnosť podnikateľských, ekonomických a organizačných poradcov

8. reklamné a marketingové služby

9. prieskum trhu a verejnej mienky

10. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

12. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

13. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

14. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

15. audit kybernetickej bezpečnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Július Činčala, LL.M, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suché Miesto 3062/29, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 15.05.1978, Deň vzniku funkcie: 01.04.2021

Meno a priezvisko: Dott. Andrej Aleksiev, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majakovského 3573/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 18.03.1980, Deň vzniku funkcie: 07.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene Spoločnosti je každý konateľ oprávnený konať samostatne. Konateľ podpisuje v mene Spoločnosti tak, že pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: KSEN, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Raková 785/47, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , IČO 54 818 265

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

Obchodné meno/názov: KSAA, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majakovského 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , IČO 50 374 320

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

Obchodné meno/názov: KSJC, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suché Miesto 3062/29, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , IČO 54 800 498

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

Obchodné meno/názov: KSVB, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hradská 20730/6C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , IČO 54 798 167

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1