Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105011

OBCHODNÉ MENO: KoVaĽ s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 165745/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vendelínska 2876/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 

IČO: 55 100 414

DEŇ ZÁPISU: 15.12.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Textilná výroba

2. Odevná výroba

3. Spracovanie kože

4. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

5. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

6. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

7. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

8. Výroba hračiek a hier

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. Prípravné práce k realizácii stavby

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

13. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

14. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

15. Sťahovacie služby

16. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

17. Kuriérske služby

18. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

19. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

20. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

21. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

22. Finančný lízing

23. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

24. Faktoring a forfaiting

25. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

26. Vedenie účtovníctva

27. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

28. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

29. Služby požičovní

30. Prenájom hnuteľných vecí

31. Administratívne služby

32. Poskytovanie služieb osobného charakteru

33. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

34. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

35. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

36. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

37. Výroba krmív a kŕmnych zmesí

38. Prevádzka malých plavidiel

39. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

40. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

41. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

42. Galvanizácia kovov

43. Smaltovanie

44. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva

45. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

46. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

47. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Kostiantyn Lebid, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malinovského 16/57, Názov obce: Zaporižžia, PSČ: 691 04 , Štát: Ukrajina , Dátum narodenia: 25.02.1974, Deň vzniku funkcie: 15.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Kostiantyn Lebid, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malinovského 16/57, Názov obce: Zaporižžia, PSČ: 691 04 , Štát: Ukrajina , Dátum narodenia: 25.02.1974

Výška vkladu: 20 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 20 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  20 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  20 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1