Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105009

OBCHODNÉ MENO: Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1899/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvániho 15/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 

IČO: 30 775 442

DEŇ ZÁPISU: 11.12.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov,

2. sprostredkovanie obchodu a služieb,

3. staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,

4. nákup a predaj stavebného materiálu,

5. vykonávanie bytových a občianskych stavieb,

6. vykonávanie inžinierskych stavieb,

7. vykonávanie priemyselných stavieb,

8. činnosť stavbyvedúceho, pozemné stavby,

9. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

10. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),

11. realitná kancelária-sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností,

12. zámočníctvo,

13. výroba nástrojov,

14. opravy motorových vozidiel a karosérií,

15. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov,

16. marketingová činnosť-prieskum trhu,

17. reklamné činnosti,

18. výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby - geotechnika,

19. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť,

20. opravy pracovných strojov,

21. činnosť autorizovaného stavebného inžiniera podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov oprávnených vykonávať odbornú činnosť v kategórii: Inžinier pre statiku stavieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Igor Filo, Bydlisko: Názov obce: Vlčkovce 360, PSČ: 919 23 , Dátum narodenia: 21.04.1960, Deň vzniku funkcie: 17.01.2011

Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Michael Flor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schüttelstraße 77/22, Názov obce: Wien, PSČ: 1020 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 26.10.1970, Deň vzniku funkcie: 25.06.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne. Menom spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Každý konateľ má samostatné právo podpisu pre styk s bankou.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Peter Škoda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Röntgenova 1178/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 26.05.1984, Deň vzniku funkcie: 14.06.2023

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista je oprávnený vykonávať všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti, vrátane scudzovania a zaťažovania nehnuteľného majetku firmy. Prokurista koná za spoločnosť samostatne a podpisuje tak, že k vyznačenému obchodnému menu spoločnosti a odtlačku pečiatky spoločnosti uvedie svoje meno a pripojí svoj vlastnoručný podpis s označením „prokurista „ alebo skratkou „ppa“.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Keller Grundbau, Ges. m.b.H, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Guglgasse 15, BT4a, 3.OG, Názov obce: Wien, PSČ: 1110 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN 88174 v

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená formou notárskej zápisnice zo dňa 28.11.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodárský zákonník a podľa Zák.č. 173/88 Zb. o podniku so zahr. majetkovou účasťou v znení neskorších právnych predpisov.

2. Notárska zápisnica N 7/94, Nz 4/94 zo dňa 13.1.1994. Stary spis: S.r.o. 3577

3. Notárska zápisnica N 241/98, Nz 220/98 zo dňa 22.10.1998 v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely Zák. č. 11/1998 Z.z.

4. Zmeny zakladateľskej listiny osvedčené do notárskych zápisníc č. N 13/99, Nz 9/99 zo dňa 19.1.1999 a č. N 152/99, Nz 123/99 zo dňa 15.4.1999.

5. Notárska zápisnica N 66/2000, Nz 42/2000 zo dňa 3.4.2000 v znení novely zákona č. 127/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

6. Dodatok k zakladateľskej listine spísaný do notárskej zápisnice č. N 72/2001, Nz 58/2001 da 6.3.2001.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny spísané do notárskej zápisnice č. N 149/2003, Nz 41859/2003 dňa 29.5.2003.

8. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene sídla spoločnosti na Hraničná 18-AB 6, Bratislava

9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.01.2011.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1