Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105016

OBCHODNÉ MENO: LEYUAN, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16837/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 27, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 

IČO: 35 741 724

DEŇ ZÁPISU: 25.02.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/,

3. prenájom hnuteľných vecí,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,

5. reklamná činnosť,

6. pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ji Guansheng, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Greifensteinerstr. 92, Názov obce: St. Andra - Wordern, PSČ: 3423 , Štát: Rakúsko Prechodný pobyt na území SR Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pluhová 979/74, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 17.03.1967, Deň vzniku funkcie: 23.11.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ji Guansheng, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Greifensteinerstr. 92, Názov obce: St. Andra - Wordern, PSČ: 3423 , Štát: Rakúsko Prechodný pobyt na území SR Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pluhová 979/74, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 17.03.1967

Výška vkladu: 25 568,000000 EUR, Rozsah splatenia: 25 568,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 568,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 568,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.1.1998 a dodatkom č. 1 zo dňa 16.2.1998 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 23872

2. Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 28.7.1998. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.7.1998 v zmysle ust. zák.č. 11/98 Z.z. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.9.1998.Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.9.1998.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.6.2001. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.7.2001.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.10.2001.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2005.

6. Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 10.06.2005.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.07.2005.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.08.2005.

9. Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 14. 07. 2006 z 260.000,- Sk na 310.000,- Sk.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.11.2006.

11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.01.2007 - súhlas s prevodom obchodných podielov.

12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.06.2007.

13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.08.2007.

14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2008.

15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.7.2008.

16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2008.

17. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.9.2008.

18. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 25.11.2008.

19. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.05.2009.

20. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.11.2009.

21. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.12.2009.

22. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 1.6.2010.

23. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.7.2010.

24. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.02.2011.

25. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2011.

26. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2011.

27. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 05.09.2011.

28. Zápisnica z valnéhho zhromaždenia zo dňa 11.01.2012.

29. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.04.2012.

30. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.4.2012

31. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2012.

32. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.03.2013.

33. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.08.2013.

34. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.12.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1