Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105017

OBCHODNÉ MENO: LIEČIVÁ SILA PRÍRODY s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 127597/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Banšelova 2960/39, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 

IČO: 51 643 278

DEŇ ZÁPISU: 11.04.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Výroba potravinárskych výrobkov

4. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

5. Administratívne služby

6. Finančný lízing

7. Vedenie účtovníctva

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

10. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

13. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

15. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

16. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

17. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

18. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

19. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

20. Čistiace a upratovacie služby

21. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

22. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Bedřich Veselý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Banšelova 2960/39, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 25.08.1974, Deň vzniku funkcie: 04.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bedřich Veselý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Banšelova 2960/39, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 25.08.1974

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská listina zo dňa 20.03.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1