Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105015

OBCHODNÉ MENO: LERT Slovakia s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 141301/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 3406/7A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 

IČO: 52 652 645

DEŇ ZÁPISU: 31.10.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Administratívne služby

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Vedenie účtovníctva

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Prípravné práce k realizácii stavby

12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. Čistiace a upratovacie služby

14. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

15. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

16. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

17. Poskytovanie služieb osobného charakteru

18. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

19. Finančný lízing

20. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

21. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

22. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

23. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

24. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

25. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

26. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

27. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Janes Kisov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajnikova ulica 29, Názov obce: Ljubljana, PSČ: 1260 , Štát: Slovinská republika , Dátum narodenia: 01.01.1990, Deň vzniku funkcie: 25.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: ANIMA LMS s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 3406/7A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , IČO 50 713 213

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Janes Kisov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajnikova ulica 29, Názov obce: Ljubljana, PSČ: 1260 , Štát: Slovinská republika , Dátum narodenia: 01.01.1990

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 12.3.2022 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Okresným súdom Bratislava I, č. k. 47CbR/14/2021.

2. Mestský súd Bratislava III uznesením č. k. B1-47CbR/14/2021–6 zo dňa 3.6.2023, právoplatným dňa 27.7.2023, rozhodol o zrušení spoločnosti LERT Slovakia s. r. o., Agátová 3106/7A, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka, IČO: 52 652 645..

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1