Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105006

OBCHODNÉ MENO: JAVOSED s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 71193/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 

IČO: 45 948 488

DEŇ ZÁPISU: 04.03.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. administratívne služby,

5. prenájom hnuteľných vecí,

6. skladovanie,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Stefan - Ladislau Pákozdi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): IZA 27, Názov obce: Mun. Oradea Jud. Bihor, PSČ: 410 , Štát: Rumunsko , Dátum narodenia: 24.04.1952, Deň vzniku funkcie: 15.05.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Stefan - Ladislau Pákozdi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): IZA 27, Názov obce: Mun. Oradea Jud. Bihor, PSČ: 470 , Štát: Rumunsko 

Výška vkladu: 7 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.11.2010 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 15.03.2013.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2013.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.03.2014.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.05.2015.

6. Dňa 11.7.2023 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-36CbR/111/2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1