Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105007

OBCHODNÉ MENO: JYC Business s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 102770/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingova 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 

IČO: 48 036 927

DEŇ ZÁPISU: 04.03.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

10. Skladovanie

11. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

13. Prenájom hnuteľných vecí

14. Reklamné a marketingové služby

15. Počítačové služby

16. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

17. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Andorné Lakatos, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nyárfás út. 33, Názov obce: Tuzsér, PSČ: 4623 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 07.01.1968, Deň vzniku funkcie: 22.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Andorné Lakatos, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nyárfás út. 33, Názov obce: Tuzsér, PSČ: 4623 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 07.01.1968

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.01.2015 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.04.2015. Zmena obchodného mena spoločnosti z INTUIT DEALING s. r. o. na JYC Business s. r. o.

3. Dňa 10.12.2021 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Okresným súdom Bratislava I, č. k. 46CbR/113/2021.

4. Mestský súd Bratislava III uznesením č. k. B1-46CbR/113/2021–7 zo dňa 3.6.2023, právoplatným dňa 27.7.2023, rozhodol o zrušení spoločnosti JYC Business s. r. o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 48 36 927.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1