Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104999

OBCHODNÉ MENO: HOUP agency, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 93808/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 26, Názov obce: Bratislava - Ružinov, PSČ: 821 01 

IČO: 47 396 075

DEŇ ZÁPISU: 31.10.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

6. Kuriérske služby

7. Prípravné práce k realizácii stavby

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

11. Poskytovanie sociálnych služieb

12. Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb

13. Skladovanie

14. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

15. Počítačové služby

16. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Administratívne služby

19. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

20. Čistiace a upratovacie služby

21. Reklamné a marketingové služby

22. Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

23. Prieskum trhu a verejnej mienky

24. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Sándor Fülezsdi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cserhát utca 16-18, Názov obce: Budapešt, PSČ: 1078 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 28.06.1974, Deň vzniku funkcie: 15.04.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne, a to tak, že k tlačenému alebo písanému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Sándor Fülezsdi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cserhát utca 16-18, Názov obce: Budapešt, PSČ: 1078 , Štát: Maďarsko 

Výška vkladu: 16 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 16 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: BeMa Sales s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sokolská 67, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , IČO 47 064 161

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.08.2013 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.08.2015. Zmluva o zlúčení zo dňa 12.08.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 833/2015, NZ 27876/2015, NCRls 28496/2015.

3. Dňa 14.7.2023 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-33CbR/104/2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1