Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R105002

OBCHODNÉ MENO: IMPLAMED R s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22597/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strečnianska 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05 

IČO: 35 797 258

DEŇ ZÁPISU: 10.10.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení,

2. organizovanie spoločenských a reklamných podujatí,

3. reklamné činnosti,

4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod),

6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod),

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Alexander Rovný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antolská 3936/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 28.05.1951, Deň vzniku funkcie: 10.10.2000

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Alexander Rovný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antolská 3936/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 28.05.1951

Výška vkladu: 6 650,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 650,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 650,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 650,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.8.2000 v zmysle ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. - v znení nesk. predp.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.10.2000, na ktorom bol schválený prevod časti obchodného podielu a menovaná nová konateľka. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.10.2000, zmluve o prevode časti obchodného podielu zo dňa 27.10.2000.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14. 12. 2001. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 14. 12. 2001.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.4.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2002.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.11.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1