Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104998

OBCHODNÉ MENO: Honesta, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42813/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svetlá 1 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 

IČO: 36 688 835

DEŇ ZÁPISU: 19.10.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. administratívne práce vykonávané prostredníctvom elektronického internetového portálu,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

5. prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami,

6. obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností,

7. činnosť ekonomikých a účtovných poradcov,

8. vedenie účtovníctva,

9. prieskum trhu,

10. reklamná a propagačná činnosť,

11. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

12. požičiavanie motorových vozidiel,

13. nákup a predaj motorových vozidiel,

14. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

15. organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí,

16. prenájom strojov, prístrojov a výpočtovej techniky,

17. upratovacie práce

18. zriadenie a udržiavanie stáleho rozhodcovského súdu a výkon činnosti stáleho rozhodcovského súdu podľa právnych predpisov o rozhodcovskom konaní,

19. zriadenie a udržiavanie stáleho rozhodcovského súdu a výkon činnosti stáleho rozhodcovského súdu podľa právnych predpisov o rozhodcovskom konaní,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Bc. Zdeňka Bělohlávková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hvězdná 491/21, Názov obce: Liberec V - Kristiánov, PSČ: 460 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 11.01.1979, Deň vzniku funkcie: 23.01.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. Konanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti sa pripojí podpis konateľa.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Unie rozhodců České republiky, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zeyerova 560/25, Názov obce: Liberec I - STARÉ MĚSTO, PSČ: 460 01 , Štát: Česká republika 

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 14.09.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.01.2007. Zmena obchodného mena z pôvodného Registrator, s.r.o. na nové Honesta, s.r.o.

3. Rozhodnutie spoločníka z 3.11.2009.

4. Dňa 11.7.2023 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-25CbR/18/2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1