Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104996

OBCHODNÉ MENO: Herly, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 138351/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nerudova 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 

IČO: 36 008 761

DEŇ ZÁPISU: 30.08.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhraníctve

3. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Skladovanie a uskladňovanie

8. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. Reklamné a marketingové služby

11. Fotografické služby

12. Prenájom hnuteľných vecí

13. Čistiace a upratovacie služby

14. Verejné obstarávanie

15. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

16. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

17. prevádzkovanie jaslí

18. poskytovanie služieb osobného charakteru a pre osobnú hygienu

19. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

20. prevádzkovanie výdajne stravy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Leonard Popovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nerudova 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 28.09.1982, Deň vzniku funkcie: 26.03.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Leonard Popovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nerudova 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 28.09.1982

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Lenka Kakaščíková, Bydlisko: Názov obce: Lozorno 1183, PSČ: 900 55 , Dátum narodenia: 25.07.1977

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.8.1996 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 9783

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1