Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104988

OBCHODNÉ MENO: G.B. - AGENCY s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 115438/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mliekárenská 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 

IČO: 35 821 868

DEŇ ZÁPISU: 08.10.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. reklamné činnosti v rozsahu voľnej živnosti,

4. prieskum trhu,

5. faktoring a forfaiting,

6. prenájom spotrebného priemyslu,

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,

8. poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov v rozsahu voľnej živnosti,

9. správa nehnuteľností - zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov,

10. podnikateľské poradenstvo,

11. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitné agentúry),

12. leasing spojený s financovaním,

13. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. polygrafické služby

15. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

16. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Csaba Semsey, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Derű utca 4. 2 em. 1 a., Názov obce: Budapest 03, PSČ: 1035 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 04.06.1972, Deň vzniku funkcie: 15.10.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať vo všetkých záležitostiach konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Csaba Semsey, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Derű utca 4. 2 em. 1 a., Názov obce: Budapest 03, PSČ: 1035 , Štát: Maďarsko 

Výška vkladu:  165 970,000000 EUR, Rozsah splatenia:  165 970,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   165 970,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   165 970,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj podniku Zmluva o predaji podniku spoločnosti The Port, a.s., IČO: 36 740 896 zo dňa 20.04.2007, ktorá nadobudla účinnosť dňa 30.06.2007.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.9.2001 v zmysle ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.1.2002, na ktorom bol schválený prevod obchodných podielov. Notárska zápisnica Nz 6/2002 spísaná dňa 21.1.2002 notárom JUDr.Potančokovou osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene spoločenskej zmluvy. Základné imanie: 10 500 000,-Sk splatené: 500 000,-Sk

3. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 20.5.2003 o zmene sídla a konateľa spoločnosti.

4. Dňa 14.7.2023 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-33CbR/95/2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1