Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104989

OBCHODNÉ MENO: GEOASK, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 62002/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovniankova 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02 

IČO: 45 299 382

DEŇ ZÁPISU: 17.12.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. geodetické a kartografické činnosti,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. vedenie účtovníctva,

4. administratívne práce,

5. počítačové služby,

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

7. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

12. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

14. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

15. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť

16. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Štefek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovniankova 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02 , Dátum narodenia: 13.08.1978, Deň vzniku funkcie: 17.12.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Štefek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovniankova 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02 , Dátum narodenia: 13.08.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 9.11.2009 v zmysle ust. §§ 57, 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1