Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104982

OBCHODNÉ MENO: EnviTatry, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 92485/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrachová 16B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 

IČO: 45 942 943

DEŇ ZÁPISU: 18.01.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. skladovanie

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

9. vedenie účtovníctva

10. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

11. poskytovanie služieb v lesníctve

12. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve

13. výroba organických chemikálií

14. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných odpadov

15. poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

16. Chov vybraných druhov zvierat

17. Poskyovanie služieb v záhradníctve

18. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

19. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

20. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

21. Poskytovanie služieb osobného charakteru

22. Administratívne služby

23. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ivan Hesko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Častkovce 37, Názov obce: Častkovce, PSČ: 916 27 , Dátum narodenia: 06.02.1974, Deň vzniku funkcie: 10.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ spoločnosti v plnom rozsahu samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ivan Hesko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Častkovce 37, Názov obce: Častkovce, PSČ: 916 27 , Dátum narodenia: 06.02.1974

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1