Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104977

OBCHODNÉ MENO: Dynastion Aura s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 124595/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavné námestie 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 

IČO: 51 269 872

DEŇ ZÁPISU: 13.12.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom,

2. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

3. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. prenájom hnuteľných vecí

8. administratívne služby

9. finančný lízing

10. činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Svetlana Dankovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bočná 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 26.09.1973, Deň vzniku funkcie: 13.12.2017

Meno a priezvisko: Benjamín Beliš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hradská 13974/3C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 01.09.1992, Deň vzniku funkcie: 07.01.2019

Meno a priezvisko: Ing. Marcel Veršovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Vinohradoch 6, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33 , Dátum narodenia: 13.12.1971, Deň vzniku funkcie: 02.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ Svetlana Dankovičová a Benjamín Beliš sú oprávnení konať a podpisovať samostatne. Konateľ Ing. Marcel Veršovský je oprávnený konať a podpisovať spoločne s konateľom Svetlana Dankovičová alebo Benjamín Beliš.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Marcel Veršovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Vinohradoch 6, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33 , Dátum narodenia: 13.12.1971

Výška vkladu: 2 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Svetlana Dankovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bočná 4285/25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 26.09.1973

Výška vkladu: 2 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 30.11.2017 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1