Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104987

OBCHODNÉ MENO: Fresh & Fit, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47055/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cukrová 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 

IČO: 36 807 982

DEŇ ZÁPISU: 21.07.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti,

4. skladovanie - s výnimkou prevádzkovania verejných skladov,

5. reklamná a propagačná činnosť, sprostredkovanie reklamy v rozsahu voľnej živnosti,

6. prenájom relaxačných zariadení,

7. poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

8. prieskum trhu, výroby a služieb,

9. administratívne práce,

10. organizovanie trhov, výstav, prehliadok, prezentácií a spoločenských akcií,

11. technicko - organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov,

12. spracovanie dát súvisiacich s prieskumom trhu,

13. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

14. leasing a sprostredkovanie leasingu na tovary a služby v rozsahu voľnej živnosti,

15. úpravy interiérov a opravy interierového zariadenia v spojitosti s dodávkou a inštaláciou relaxačných zariadení,

16. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

19. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

20. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

21. Sťahovacie služby

22. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

23. Prenájom nehnuteľoností spojený s poskytovaním inýc než základnýchn služieb spojených s prenájmom

24. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

25. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

26. Organizovanie športových a kultúrnych podujatí

27. Čistiace a upratovacie služby

28. Výroba chemikálii, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

29. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

30. Zadávanie klinického skúšania liečiv

31. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

32. Kuriérske služby

33. Výroba potravín a potravinových doplnkov

34. Výroba nápojov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Gustáv Kalauz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krátka 1429/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 12.07.1958, Deň vzniku funkcie: 04.07.2013

Meno a priezvisko: MUDr. Renáta Téglássy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie SNP 482/23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 17.11.1967, Deň vzniku funkcie: 25.07.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti a za spoločnosť sa podpisuje samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko a podpis. Toto oprávnenie môže byť obmedzené len rozhodnutím valného zhromaždenia. Toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Renáta Téglássy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie SNP 482/23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 17.11.1967

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.5.2007 v súlade s ust. § 105 až 153 Obchodného zákonníka.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.04.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného CARNEOL, s. r. o. na nové Fresh & Fit, s. r. o..

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.09.2012.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.10.2012.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.07.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1