Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R104981

OBCHODNÉ MENO: ENRICO FASHION s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 25708/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pluhová 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 

IČO: 35 828 102

DEŇ ZÁPISU: 20.12.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Németh, Bydlisko: Názov obce: Veľké Ludnice 426, PSČ: 935 65 , Dátum narodenia: 23.09.1971

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ je oprávnený samostatne konať v mene spoločnosti a túto zastupovať a podpisovať za ňu.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Harkay Kft., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Felsózoldmáli ut. 36, Názov obce: Budapešť, PSČ: 1025 , Štát: Maďarská republika 

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou osvedčenou do notárskej zápisnice N 802/01 Nz 802/01 zo dňa 12.12.2001 v zmysle § 57 ods. 3 a §§ 105-153 z.č. 513/91 Zb. v znení noviel.

2. Dňa 14.7.2023 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-33CbR/141/2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1